Over Mosae Vita

Missie en visie

Missie
“Mosae Vita streeft naar het creëren van een gezond leven door een bewuste leefstijl met de inzet van gezonde voeding en beweging.”

Visie
“Het creëren van een omgeving waarin de bevolking en behandelaars gezondheid beleven en betrokken worden bij de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten die mensen helpen een bewust gezond leven te leiden.”

 De naam Mosae Vita staat voor gezondheid, met als belangrijkste pijlers leefstijlverbetering, bewust gezonde voeding en beweging. Mosae staat voor de Maas, de rivier die Limburg van noord tot zuid verbindt. Het water staat voor zuiverheid, dynamiek en innovatie. Vita, dat in het Latijn leven betekent, sluit goed aan bij deze historische levenslijn. Mosae Vita kenmerkt zich daardoor als de  bron van een gezond leven. De concrete vertaling is dat Mosae Vita een dynamische en innovatieve omgeving biedt waarin interacties tussen klanten, onderzoekers en bedrijfsleven worden gestimuleerd, teneinde innovatieve concepten te ontwikkelen die bijdragen aan een bewust gezonde leefstijl.