Wetenschap & Clinici

Beleef gezondheid met Mosae Vita

Een goede gezondheid staat bovenaan ieders wensenlijst. Toch is er nog een wereld te winnen. We worden steeds ouder, maar ontwikkelen ook steeds vaker chronische ziekten. Zuid-Limburg is Nederlands koploper als het gaat om overgewicht, kanker, longziekten en hart- en vaatziekten. Niets om trots op te zijn. Wel reden om een speerpunt te maken van preventie. De Limburgse bevolking gezonder maken. Ook daarin loopt Zuid-Limburg voorop. Met Mosae Vita.

Mosae Vita is een innovatief platform dat zich richt op drie pijlers: leefstijl, gezonde voeding en beweging. Het initiatief brengt wetenschappers, clinici, ondernemers en bevolking bij elkaar om te werken aan nieuwe producten en diensten die bijdragen aan 'gezond leven'. 

Mosae Vita is een unieke plek voor alle partijen die zich bezighouden met 'gezond leven'. Voor wetenschappers en clinici biedt het concept de uitgelezen kans om samen te werken met ondernemers én de bevolking. De bevolking kan tijdens de ontwikkelfase van producten en diensten worden betrokken als testgroep. Ondernemers kunnen direct inspelen op de markt. Doordat u onderzoekt en ontwikkelt in directe samenhang met de eindgebruiker, blijft u dichtbij de markttoepassing, en kunt u als logisch vervolg uw kennis en kunde op een en dezelfde locatie valoriseren. Vanzelfsprekend kunt u gebruik maken van de kwalitatieve onderzoeksfaciliteiten en infrastructuur die Mosae Vita aanbiedt.

In Mosae Vita wordt nu al volop samengewerkt, maar na 2020 krijgt het concept een fysieke locatie als de bouw van het centrum is afgerond. Het gebouw ligt direct naast het Maastricht UMC+ en centraal op de Maastricht Health Campus. Integraal werken aan gezondheid wordt zo optimaal gefaciliteerd.

Het centrum zal naam maken als dé plek voor preventie, innovatie, beleving, educatie, groei en bewustwording. Een persoonlijke en toegankelijke ontmoetingsplaats die de thuisbasis is van de gezonde leefstijl in Zuid-Limburg.

Kennismaken?

Wilt u vanuit uw discipline een rol spelen in deze innovatieve omgeving en zo een bijdrage leveren aan de gezonde toekomst van Limburg? Wij maken heel graag nader met u kennis om u te faciliteren bij de opstart van nieuw onderzoek of u te helpen bij het vinden van partners die uw onderzoek verder brengen.

videotest